Kooiker Hulphondjes

Ptss

Post Traumatisch Stress Syndrome

Er zijn scholen die hier specifiek voor opleidingen, zelf zijn we daar erg voorzichtig in.

Criterium zal altijd zijn, voor alle  doelgroepen, emotionele stabiliteit van de cliënt. Hoe test je dat? Dat is niet aan ons maar aan de behandelaar. Wij willen ten alle tijde voorkomen dat onze hondjes door emotionele woede de dupe kan worden. Troost bieden en  er zijn tijdens verdriet kan heel goed, toch willen we pas na zovuldige screening besluiten mee te werken aan een hulphondje voor cliënten met PTSS