Kooiker Hulphondjes

Schenking overeenkomst

Er is altijd sprake van een schenkings overeenkomst of een gebruikersovereenkomst.

Beide partijen  zijn gehouden aan het naleven van deze overeenkomt.

er staat precies in beschreven waar je recht op hebt en wat je verplichtingen zijn.

uiteindelijk onderscheiden wij ons van velen doordat het toekomstige baasje ook echt het baasje gaat worden. Een overdracht van een hondje is altijd een feestelijke happening die we niet zo maar voorbij laten gaan.