Kooiker Hulphondjes

Kind en verantwoordelijkheid

Een kind kan en mag je nooit de eindverantwoordelijkheid geven!

Een belangrijke taak is dus  weggelegd voor de ouders.

We komen nogal eens tegen dat ouders uit enthousiasme een pup willen maar totaal niet weten waar ze aan beginnen. Het is meer  als een cadeautje voor hun kind met een beperking. Men ziet   NIET welke consequenties het met zich meebrengt.

Ook hebben we  wel eens  een aanvraag moeten weigeren omdat men dacht dat het  via ons  gemakkelijk was om aan  een gratis pup te komen.

Zo werkt het dus niet, we schenken waar nodig en kijken of  een financiële bijdrage de ouders terecht is

Je kunt een kind wel leren om met verantwoordelijkheid om te gaan, maar ouders en natuurlijk wij, blijven eindverantwoordelijk. We gaan hier altijd uitgebreid op in tijdens de intake gesprekken. 

Belangrijk is dat ouders hun kind steunen en stimuleren en dus ook wijzen op verantwoordelijkheid.

Hieronder Nicolette Houwer. zij heeft 2 kooikertjes van ons, Mika en Timo.

Inmiddels heeft ze een opleiding afgerond  en heeft als specialisatie kinderen helpen met een pesttrauma. Ze woont in Katwijk en bestrijkt de regio Rotterdam.